Soudní exekutor je oprávněn vykonávat exekuční a další činnost podle zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád na celém území České republiky. Hlavní činností soudního exekutora je nucený výkon exekučních titulů zákonem stanovenými způsoby s ohledem na to, zda se jedná o peněžité nebo nepeněžité plnění. Soudní exekutor je úřední osobou, řídí exekutorský úřad a je oprávněn vykonávat exekuční a další činnost podle exekučního řádu. V exekučním řízení vykonává všechny úkony, které jsou svěřeny podle o.s.ř. a dalších právních předpisů soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

 

úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:30

Středa08:00 - 11:0012:00 - 17:00

pokladní hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:30

Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:30

Středa08:00 - 11:0012:00 - 17:00

Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:30

Pátek08:00 - 11:0012:00 - 14:00

kontakt

Jarošovská 48

377 01 Jindřichův Hradec

tel.:+420 384 390 659

email:podatelna@eujh.cz

ID DS:rwt5i77

Platební instrukce pro úhradu vymáhané povinnosti

Při provádění úhrady vždy uvádějte variabilní symbol = spisová značka exekučního řízení bez lomítka (např. řízení 188 EX 1234/12 = VS: 123412). Bez uvedení variabilního symbolu nebo uvedením nesprávného variabilního symbolu nebude možné platbu řádné přiřadit k vymáhané pohledávce.

V případě, že vymáhaná povinnost obsahuje v čase rostoucí nárok (úroky, smluvní pokutu, apod.), informujte se před provedením úhrady na její aktuální výši.

  • převodem/vkladem na zvláštní účet č. 34 48 26 13 09 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s.
  • hotově v sídle úřadu v době pokladních hodin
  • poštovní poukázkou 

 

aktuality

Změna úředních hodin VÁNOCE 202330.11.2023
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS