Činnost úřadu

 

Rozsah činnosti úřadu soudního exekutora je taxativně stanoven zákonem č. 120/2001 Sb. exekuční řád a opravňuje k:

 • provádění exekuční činnosti 
 • poskytování právní pomoci v souvislosti s exekuční a další činností soudního exekutora
 • provádění autorizované konverze dokumentů
 • sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci (splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, atd.)
 • provádění úschov peněz, listin nebo jiných movitých věcí
 • provádění dobrovolných dražeb movitých a nemovitých věcí
 • oznamování výhrady práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání (účinné od 1.1.2014)
 • zpeněžení majetku zůstavitele v dražbě na základě pověření notáře jako soudního komisaře

Úřad v rámci exekuční činnosti:

 • provádí exekuce všemi zákonem upravenými způsoby včetně mobiliárních exekucí
 • poskytuje individuální přístup k účastníkům řízení
 • disponuje moderním exekučním softwarem zaměřeným na efektivní vyhledávání majetku povinného
 • zpracovává exekuční návrhy včetně odeslání soudu nejpozději do 48 hodin od jejich doručení
 • vede exekuce na peněžité plnění bez placení zálohy na náklady exekuce
 • umožňuje dálkový přístup do systému, ve kterém jsou exekuční řízení vedena
 • poskytuje pravidelné reportování stavu exekučních řízení
 • provádí elektronické dražby movitých a nemovitých věcí
 • garantuje rozšířený servis subjektům státní správy, samosprávy a zajišťujícím hromadnou správu pohledávek
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS